Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gul Klister (2004)

Spor

1 Saltvann (Prins Thomas Sint Humle Miks) 06:08
2 Saltvann (Original) 04:36
3 Tobakk (Original) 04:07
4 Tobakk (Rune Lindbæk's LFO'ed Miks) 04:40

Utgivelsesdata

TRAILERPARK TPR002 Vinyl Norge 2004