Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gryta Hennar Mor / Besten Sette Potna Her (1965)

Singel av Salhuskvintetten

Spor

1 Gryta Hennar Mor
2 Besta Sette Potna Her

Utgivelsesdata

Philips 353288 PF Vinyl 1965