Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Grieg: The Complete Songs Vol. 2 (1996)

Album av Ilmo Ranta

Spor

1 Romanser op. 15 nr 1 Margretes Vuggesang 01:29
2 Romanser op. 15 nr 2 kjærlighed 02:11
3 Romanser op. 15 nr 3 langelandsk folkemelodi 02:33
4 Romanser op. 15 nr 4 modersorg 02:33
5 Romanser op. 39 nr 1 Fra Monte Pinchio 04:44
6 Romanser op. 39 nr 2 Dulgt Kjærlighed 02:42
7 Romanser op. 39 nr 3 I Liden højt deroppe 02:00
8 Romanser op. 39 nr 4 Millom Rosor 01:46
9 Romanser op. 39 nr 5 Ved en ung Hustrus Båre 04:45
10 Romanser op. 39 nr 6 Hör' ich das Liedchen klingen 01:03
11 Romanser og ballader op. 9 nr 1 harpen 03:14
12 Romanser og ballader op. 9 nr 2 Vuggesang 04:34
13 Romanser og ballader op. 9 nr 3 solnedgang 03:02
14 Romanser og ballader op. 9 04:43
15 Digte af Vilhelm Krag op. 60 nr 1 Liden Kirsten 03:36
16 Digte af Vilhelm Krag op. 60 nr 2 Moderen synger 02:19
17 Digte af Vilhelm Krag op. 60 nr 3 Mens jeg venter 02:12
18 Digte af Vilhelm Krag op. 60 nr 4 Der skreg en Fugl 01:46
19 Digte af Vilhelm Krag op. 60 nr 5 Og jeg vil ha mig en Hjertenskjær 01:45
20 Dig elsker jeg! EG 127 01:54
21 Jeg elsket, EG 153 (fra oratoriet Fred) 02:58
22 Attegløyma, EG 142 02:00
23 Ave maris stella, EG 150 02:36

Utgivelsesdata

Ukjent Bis-cd-787 CD 1996