Gjør endringer

Grieg - The Complete Piano Music, Vol.X (1987)

Album av Eva Knardahl

Spor

1 1. sats. Allegro molto moderato 13:46
2 2. sats. Adagio 07:10
3 3. sats. Allegro moderato molto e marcato 10:52
4 Norsk dans nr. 1 06:24
5 Norsk dans nr. 2 02:08
6 Norsk dans nr. 3 03:02
7 Norsk dans nr. 4 06:19
8 Norsk 04:51
9 Det første Møde 04:33
10 Springdans 00:58
11 Baadn-Laat 01:05
13 Sjugurd aa Trollbrura 00:53
14 Halling 00:27
15 Guten aa Gjenta paa Fjøshjellen 01:33

Utgivelsesdata

BIS CD 113 CD 1987