Gjør endringer

Grieg - The Complete Piano Music, Vol.V (1978)

Album av Eva Knardahl

Spor

1 Springlaat 00:53
2 Ungersvenden 00:50
3 Springdands 00:45
4 Niels Tallefjoren 01:23
5 Jølstring 01:38
6 Brulaat 01:31
7 Halling 00:51
8 Grisen 00:39
9 Naar mitøje 01:29
10 Aa Ole engang i Sinde fik 01:09
11 Paa Dovrefjeld i Norge 01:08
12 Solfager og Ormekongen 01:32
13 Reiselaat 01:04
14 Jeg sjunger med sorrigfuldt Hjerte 01:22
15 Den sidste Laurdags Kvelden 01:39
16 Je vet en liten Gjente 01:30
17 Aa Kleggen han sa no te Flugga 01:16
18 Stabbe-Laaten 02:10
19 Hølje Dale indtaget i Fjeldet 00:47
21 Sæbygga 00:39
22 So lokka me over den Myra 00:57
23 Saag du nokke Kjærringa mi 01:21
24 Brulaatten 00:50
25 Rabnabryllup i Kraakalund 01:25
26 Fjeldslåt 05:38
27 Brudefølget Drager Forbi 03:25
28 Fra Karnevalet 07:14
29 Nr. 1, Ass-dur 02:19
30 Nr. 2, F-dur 02:42
31 Nr. 3, A-dur 02:51
32 Nr. 4, ciss-moll 04:33
33 Nr. 1. Allegretto con moto 03:16
34 Nr. 2. Andante 04:49

Utgivelsesdata

BIS CD 108 CD 1978