Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Grieg - Complete Piano Music, Vol.II (The Grieg Edition) (1992)

Spor

1 Springlaat 00:49
2 Ungersvenden 00:40
3 Springdands 00:44
4 Niels Tallefjoren 01:12
5 Jølstring 01:45
6 Brulaat 01:34
7 Halling 00:52
8 Grisen 00:37
9 Naar mitØje 01:59
10 Aa Ole engang i Sinde fik 00:54
11 Paa Dovrefjeld i Norge 00:59
12 Solfager og Ormekongen 01:20
13 Reiselaat 01:05
14 Jeg sjunger med sorrigfuldt Hjerte 01:14
15 Den sidste Laurdags Kvelden 01:23
16 Je vet en liten Gjente 01:28
17 Aa Kleggen han sa no te Flugga 00:59
18 Stabbe-Laaten 01:50
19 HHølje Dale indtaget i Fjeldet 00:56
21 Sæbygga 01:06
22 So lokka me over den Myra 00:56
23 Saag du nokke Kjærringa mi 01:12
24 Brulaatten 00:53
25 Rabnabryllup i Kraakalund 01:12
26 Fjeldslåt 06:11
27 Brudefølget Drager Forbi 04:08
28 Fra Karnevalet 06:46
29 Borghilds Drøm 03:25
30 Ved Mandjævningen 03:47
31 Hyldningsmarsch 02:59
32 Forspil til 3.Akt.Åses Død 03:03
33 Arabisk Dans 04:59
34 Anitras Dans 03:16
35 Solvejgs Sang 04:18

Utgivelsesdata

Victoria VCD 19026 CD 1992