Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gregson - Concertos (2008)

Album av Edward Gregson

Edward Gregson Innhold: Trumpet concerto (1983) ; Concerto for piano and wind, 'Homages' (1997) ; Saxophone concerto (2006)

Edward Gregson Innhold: Trumpet concerto (1983) ; Concerto for piano and wind, 'Homages' (1997) ; Saxophone concerto (2006)

Spor

1 Trumpet concerto (1983) 1. sats. Allegro vigoroso 07:09
2 Trumpet concerto (1983) 2. sats. Mesto 10:37
3 Trumpet concerto (1983) 3. sats. Vivo e brillante 05:15
4 Concerto for piano and wind, 'Homages' (1997)1. sats. Toccata 08:31
5 Concerto for piano and wind, 'Homages' (1997)2. sats. Passacaglia 06:24
6 Concerto for piano and wind, 'Homages' (1997)3. sats. Rondo-Burlesque 04:14
7 Saxophone concerto (2006).1. sats. Quite slowly - Quite fast 09:27
8 Saxophone concerto (2006). 2. sats. Very slow - thoughtfully 08:06
9 Saxophone concerto (2006). 3. sats. Not too fast, but with energy 06:33

Utgivelsesdata

Chandos CHAN 10478 CD 2008