Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Great Music for Oboe (1979)

Spor

1 Romanse nr. 1, a-moll 02:48
2 nr. 2, A-dur 03:33
3 nr. 3, a-moll (0356 03:55
4 Sonate for obo og klaver, op. 22: 1.sats 05:52
5 Sonate for obo og klaver, op. 22: 2.sats 04:12
6 Sonate for obo og klaver, op. 22: 3.sats 02:52
7 Pan (fra 6 Metamorphoses etter Ovid) 02:32
8 Phaeton (fra 6 Metamorphoses etter Ovid) 01:10
9 Niobe ( fra 6 Metamorphoses etter Ovid) 02:05
10 Bacchus (fra 6 Morphoses etter Ovid) 02:08
11 Narcissus (fra 6 Morphoses etter Ovid) 02:55
12 Arethusa ( fra 6 Morphoses etter Ovid) 02:15
13 Sonatine for obo og klaver, op. 11: 1.sats 03:22
14 Sonatine for obo og klaver, op. 11: 2.sats 04:18
15 Sonatine for obo og klaver, op. 11: 3.sats 03:28

Utgivelsesdata

Victoria VCD 19036 CD 1979