Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Grand Mutation (2007)

Spor

1 Bordunal 15:45
2 Phoneuma 13:44
3 Magnaton 01:52
4 Philomela 11:28
5 Clavaeolina 13:21

Utgivelsesdata

Touch TONE 30 CD 2007