Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Good Kopp Bad Kopp (2012)

Album av Koppen
Utgitt 22. juni 2012

Spor

1 Tigercub
2 Boxkite
3 Dog Meat General
4 Ferretsheene
5 Open Crab
6 Facedown
7 My Cat
8 Lassie
9 I'm Out The Door

Utgivelsesdata

Metronomicon Audio CD 2012