Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Good Groove (1991)

Utgitt 16. februar 1991

Preprodusent med Haakon

Preprodusent med Haakon

Medvirkende

Pål Lereim