Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Godkjent original (1984)

Album av Mikkel Magnus

Spor

Utgivelsesdata

Charm LP 5001 Vinyl 1984