Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gluntans gull 1 & 2 (1995)

Samlealbum av Gluntan

Spor

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 8045/6 CD 1995
Tylden & Co AS GTAMC 8045/6 Kassett 1995