Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Glimmer (2003)

Spor

1 Blå: Den Blåstemte + Skotsk I Blålysning + Det Tømte Mjødkruset 07:24
2 Ellein 04:33
3 Triangel 06:17
4 Britannia 02:21
5 Ril: Skjærholdtrilen + St. Annes Ril + Brudemarsj 05:40
6 Ane: Tovassvalsen + Storpolsvalsen 06:17
7 Gilde 04:59
8 Almhjell 02:35
9 Polska 56401 02:08
10 Brudemarsj fra Melhus 01:44
11 Meldalsmarsjen 02:50

Utgivelsesdata

2L 17 CD 2003