Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Glem / Når solen kom (1958)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

RCA NA 1094 Vinyl Norge 1958