Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Glade jul (1974)

Utgivelsesdata

Odeon Vinyl 1974