Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gjenhør med Hilmar Alexandersen og Petter A. Røstads Kvartett

Spor

1 Vals 02:13
2 Inndalsmennja, Masurka 02:02
3 Polsdans frå Innhered 02:19
4 Myllarguten, Halling (etter) Alfred Maurstad 02:32
5 Galopp 02:30
6 Masurka (etter) Ol' Arntsa ( 02:27
7 Vals (etter) Einar Kristiansen 02:15
8 Reinlender 02:39
9 Vals (etter) Olav Thorshaug 02:16
10 Gallopp frå Trøndelag 02:10
11 Reinlender frå Innherred 02:44
12 Krunebrura, Vals 02:13
13 Valdreskvelven 02:58
14 Sulhusgubben, Reinlender 02:25
15 Pols (etter) John Næsvold 01:23
16 I dueslaget 03:15

Utgivelsesdata

Ukjent Tap CD 0002 CD