Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gjengangere (2001)

Album av Henrik Ibsen

Hørespill - Gjengangere = Gengangere (orig.tit.)

Hørespill - Gjengangere = Gengangere (orig.tit.)

Spor

Utgivelsesdata

NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-0986-9 (dob.alb, pl.2) CD 2001
NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-0986-9 (dob.alb, pl.1) CD 2001