Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gje meg jorda til bustad / Hastverksbrudlaup (1968)

Singel av Ivar Medaas

Opplysninger etter diskografien i 'Ivar Medaas: gjøglar og felespelar'.

Opplysninger etter diskografien i 'Ivar Medaas: gjøglar og felespelar'.

Spor

1 Gje meg jorda til bustad
2 Hastverksbrudlaup

Utgivelsesdata

Troll TR 257 Vinyl 1968