Gjør endringer

Gi meg et svar (1999)

Spor

1 Gi meg et svar 02:37
2 Whose bed have your boots been under 04:05

Utgivelsesdata

BGB 0399 CS 1999