Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Gå til onkel

Singel av Erik Bye

Spor

1 Gå til onkel
2 Venezuela

Utgivelsesdata

RONDO RNS 1012 Vinyl Norge