Gjør endringer

Fulanimesse (2005)

Spor

1 Bisimilla - velkommen! 03:55
2 Kom, lovsyng Hans navn 03:43
3 Oppløft ditt syn du kristensjel 02:14
4 Se i nåde 05:32
5 Gloria 03:30
6 Hvordan skal jeg be? 04:21
7 Herren er min hyrde 03:52
8 En kvinnes historie + Soumaila sarr 06:30
9 Almasiihu Woni Duroowo Kam 04:53
10 Saara 06:43
11 Rop det ut 03:11
12 Hyrden iisaa 04:14
13 Käira 05:47
14 Din rikssak, Jesus, være skal 04:45
15 Iisaa Almasiihu, O Soottitii Kam Dee 03:57

Utgivelsesdata

Det Norske Misjonsselskap No Chm 0501 CD 2005