Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fru Johnsen (1968)

Spor

1 Fru Johnsen (Harper Valley P.T.A.)
2 Kom til min verden

Utgivelsesdata

RCA NA1343 Vinyl Norge 1968