Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Freddy Kristoffersens 40 beste (1992)

Samlealbum av Freddy Kristoffersen

Spor

Utgivelsesdata

Nor-Disc 510 600 2 (dob.alb, pl.2) CD 1992
Nor-Disc 510 600 2 (dob.alb, pl.1) CD 1992