Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Frå Folk Te' Folk (2002)

Spor

1 Bjøynnhallingen 02:26
2 Valbjørslykkjin 02:41
3 Hestleitaren 04:35
4 Gamal brurmarsj 02:56
5 Brunsølen 02:34
6 Springleik 02:36
7 Brurmarsj 03:08
8 Goroleikjin: "- Og så Spelt'o Guri" ... "- så Svårå'n Sinklar" ... "- så Svårå 'o Guri Att" 04:12
9 Pær Spelmeinn- Leik 01:41
10 Netosætervalsen 02:23
11 Liabekken 02:57
12 Marsj 02:27
13 Vriompeisen 02:38
14 Gamel-sjugurd 02:27
15 Nord og Ne'rin 01:46
16 Storhallingen Hass Fel-jakup 02:14
17 Hull'n Hass Pær Klonesbakka 02:22

Utgivelsesdata

2L 10 CD 2002