Revisjonshistorikk

Gjør endringer

For sånne som oss (2010)

Samlealbum av Henning Kvitnes

For sånne som oss - De beste

For sånne som oss - De beste

Spor

Utgivelsesdata

Cosmos 334 35623 CD 2010