Revisjonshistorikk

Gjør endringer

For kort perrong (2012)

Singel av Ingrid Bjørnov
Utgitt 5. desember 2012

Spor

1 For kort perrong

Utgivelsesdata

Digitalutgivelse Norge 2012