Gjør endringer

For etøyeblikks tid er det stille (1994)

Spor

1 Det er jul 04:50
2 O, helga natt 04:18
3 Det lyser i stille grender 03:05
4 Kom alle kristne 02:48
5 Jeg tenner julelys 03:33
6 Det kimer nu til julefest 03:05
7 Jeg er så glad hver julekveld 03:04
8 En krybbe var vuggen 03:03
9 Stille natt 04:04
10 Mitt hjerte alltid vanker 04:19
11 Deilig er jorden 03:35

Utgivelsesdata

Ukjent Majorselskapet MSCD 1123 CD 1994