Gjør endringer

Før det blir natt (1999)

Spor

Utgivelsesdata

Lynor 9910 CD 1999