Gjør endringer

For allje dei (2008)

Spor

1 Gløymska 00:34
2 Gluggjen 02:38
3 Rik du er 02:40
4 Springar etter Jon Bolstad 02:03
5 Springar etter Lars Olai Nygård 01:31
6 Kjelstadhallingen 03:34
7 Knut Iver slåtten 03:02
8 Springar etter Lars Eriksen Brendefur 01:26
9 Springar etter Kjelstad-Per 02:02
10 Bruremarsjar etter Lars Thomasgaard 03:56
11 Springarar etter Kroka-Lars 02:59
12 Helsing til Lars Hjellbakk 02:36
13 Springarar på nedstilt bas 04:36
14 Vals etter Spelar-Ola 02:13
15 Springarar på oppstilt bas 03:26
16 Skorsk etter Lars Thomasgaard 02:24
17 På fet i gubbestova 03:01
18 Om kvelden 03:48

Utgivelsesdata

ta:lik TA46CD CD 2008