Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Flight: Dec. 17 (2010)

Album av Flight

Spor

1 Straight Ahead 06:29
2 Bird Lovers 07:00
3 Theme for Thorgeir + Flight 07:05
4 Moment's Notice 07:45
5 Anouman 06:57
6 Rosengren 10:07
7 Samba De Sol 07:36
8 Hallgeirs Flight 04:57
9 Song for a Good Guy 07:22
10 Up-Tune 06:15

Utgivelsesdata

Ponca Jazz PJRCD 107 CD 2010