Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fjelltrall / Jens Vankelmodig (1970)

Spor

1 Fjelltrall
2 Jens Vankelmodig

Utgivelsesdata

Troll TR 277 Vinyl 1970