Gjør endringer

Fire gummibukser (1998)

Singel av Felix Johansen

Spor

Utgivelsesdata

MajorStudio Mscdpromo 1144-1 1998