Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fire Fine Lænestola/Hestmann (1985)

Singel av Ola Uteligger

Spor

1 Fire Fine Lænestola 03:18
2 Hestmann 03:36

Medvirkende

Hans Rotmo

Utgivelsesdata

GHS 1 1985