Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fire Fine Lænestola/Hestmann (1985)

Singel av Ola Uteligger

Spor

Medvirkende

Hans Rotmo

Utgivelsesdata

GHS 1 1985