Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fire Fine Lænestola (1997)

Samlealbum av Ola Uteligger

Spor

Utgivelsesdata

Norske Gram Ekgcd84 CD 1997