Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Filming (2004)

Filming: New conception of jazz

Filming: New conception of jazz

Spor

1 Skog 06:00
2 Hi Is? 05:25
3 Oh Ye 05:56
4 Piano 02:47
5 El 06:22
6 Frik 04:32
7 Filming 07:53
8 Indie 04:01

Utgivelsesdata

Jazzland 986 612 3 CD 2004