Gjør endringer

Fiin stil (1993)

Singel av Vestlandsfanden

Spor

Utgivelsesdata

Sonet TCD 9676 CS 1993