Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Fest i Kniplia (1977)

Spor

1 Embret i byen 03:18
2 Jobb å få 02:41
3 Ung Aslaug 03:40
4 Menig soldat 01:49
5 Juninatt 03:28
6 Grønn rock 03:12
7 Fest i Kniplia 03:07
8 Togtrall 02:28
9 Livets glemte år 04:03
10 Knippolka 02:21
11 Stolt Signhild 03:40
12 Hybelliv 02:08

Utgivelsesdata

Nor-Disc NORLP 305 LP 1977