Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fartein Valen - Lasse Thoresen (1995)

Torleif Torgersen spiller klaverstykker av Fartein Valen og Lasse Thoresen.

Torleif Torgersen spiller klaverstykker av Fartein Valen og Lasse Thoresen.

Spor

1 Vier Klavierstücke, op. 22: 1.sats 04:26
2 Vier Klavierstücke, op. 22: 2.sats 01:52
3 Vier Klavierstücke, op. 22: 3.sats 03:09
4 Vier Klavierstücke, op. 22: 4.sats 02:18
5 Variasjoner, op. 23 07:24
6 Gavotte og Musette, op. 24 06:29
7 Intermezzo, op. 36 03:22
8 Fire Klaverstykker til Fartein Valens Minne: 1.sats 02:14
9 Fire Klaverstykker til Fartein Valens Minne: 2.sats 01:27
10 Fire Klaverstykker til Fartein Valens Minne: 3.sats 01:44
11 Fire Klaverstykker til Fartein Valens Minne: 4.sats 01:04
12 Arise! 02:46
13 Solspill 10:30
14 Stadier I den Indre Dialog 12:49

Utgivelsesdata

Simax PSC 1105 CD 1995