Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fagert er landet (1997)

Album av Bodø Domkor

Spor 2:Fædrelandssong, op. 39 = Gud signe Noregs land ; spor 3:Fædrelands-salme = Du herre som er sterk og stor; spor 7: Barndomsminne frå Nordland = Å eg veit meg eit land ; spor 9: Helligt vorde ditt navn = Herre Gud, ditt dyre navn å ære

Spor 2:Fædrelandssong, op. 39 = Gud signe Noregs land ; spor 3:Fædrelands-salme = Du herre som er sterk og stor; spor 7: Barndomsminne frå Nordland = Å eg veit meg eit land ; spor 9: Helligt vorde ditt navn = Herre Gud, ditt dyre navn å ære

Spor

Utgivelsesdata

Grappa GRCD 4129 CD 1997