Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Fagert er landet (1997)

Album av Bodø Domkor

Spor 2:Fædrelandssong, op. 39 = Gud signe Noregs land ; spor 3:Fædrelands-salme = Du herre som er sterk og stor; spor 7: Barndomsminne frå Nordland = Å eg veit meg eit land ; spor 9: Helligt vorde ditt navn = Herre Gud, ditt dyre navn å ære

Spor 2:Fædrelandssong, op. 39 = Gud signe Noregs land ; spor 3:Fædrelands-salme = Du herre som er sterk og stor; spor 7: Barndomsminne frå Nordland = Å eg veit meg eit land ; spor 9: Helligt vorde ditt navn = Herre Gud, ditt dyre navn å ære

Spor

1 Gud signe vårt dyre fedreland 02:56
2 Gud signe Noregs land 04:00
3 Du herre som er sterk og stor 02:37
4 No livnar det i lundar 02:17
5 Våren 04:31
6 Fagert er landet du oss gav 03:22
7 Å eg veit meg eit land 04:02
8 Ved Rundarne 02:53
9 Herre Gud, ditt dyre navn å ære 01:44
10 Norge, mitt Norge 03:31
11 Kongesangen 00:44
12 Ja, vi elsker dette Landet 03:06

Utgivelsesdata

Grappa GRCD 4129 CD 1997