Gjør endringer

Etterrakst (2008)

Spor

1 Ringlender 03:20
2 Påssåleken 02:09
3 Ohyraleken 01:53
4 Puken 02:15
5 Kverningspols i A-dur 01:56
6 Pols etter Post-Anders 01:17
7 Gjenoppstanden 01:49
8 Åvglømt C-durlek 01:36
9 Vals 01:53
10 Pols etter Henrik Mølmann 01:21
11 Pols etter Jørgen Kverneng 01:11
12 Kjostadlek nr. 2 02:09
13 Hoppvals 01:42
14 Carolina Wicklund 2 01:24
15 Pols etter Peder Nyhus 01:47
16 Gammal jessbauslek 01:59
17 Milla vollom 01:22
20 Tarvald Orsa 01:39
24 Marsj frå Kverningom 02:30
25 Sulhus-Elland 04:22

Utgivelsesdata

ta:lik TA35CD CD 2008