Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Et liv å leve (1995)

Singel av Finn Kalvik

Spor

1 Et liv å leve 03:22

Utgivelsesdata

Polygram Finn Promo 0195 CS 1995