Revisjonshistorikk

Gjør endringer

ER (2005)

Spor

1 Hover 07:19
2 Softer 05:12
3 Water 06:19
4 Only these Things Count 06:03
5 Sober 03:25
6 Darker 05:20
7 Feeder 04:28
8 Dancer 07:50

Utgivelsesdata

EmArcy 987 415-7 CD 2005