Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

En sang under skjorta (1995)

Samlealbum av Erik Bye

En sang under skjorta - 44 visevalg fra skattkammeret - De første 20 / De Neste 24

En sang under skjorta - 44 visevalg fra skattkammeret - De første 20 / De Neste 24

Spor

1 En sang under skjorta 02:01
2 Skomværvalsen 03:00
3 Anna Lovinda 04:12
4 Barcarole 03:10
5 Gammel er min fjord 02:17
6 Så lenge skuta kan gå 02:59
7 Whoop! jamboree 01:44
8 Apollo (Bound for Son) 03:04
9 Den gamle Odyssevs 03:40
10 Jeg vet en vind 02:58
11 Jørgen Hattemaker 02:59
12 Alf 01:39
13 Sigbjørnslåtten 03:05
14 Fløytespilleren (Ove Olsen lørdagsvalsen) 03:11
15 Jens Vankelmodig 03:08
16 Vesle jente 03:07
17 Ridder rid av gårde 02:03
18 Skip i stua 03:08
19 Vandringsvise 02:40
20 Trubadurvise 02:53
21 Juninatt 04:12
22 Sommertrall 01:51
23 Danita den skjønne av Danmark 02:26
24 Det lufter lørda'n 01:52
25 Mazurka 01:29
26 Hokken ska'n blonke tel 01:14
27 Sang på elva 01:54
28 Go' natt da 03:18
29 Høstvise 02:32
30 Han som Inga jente fekk 02:19
31 Gudmund Gudmundson 05:23
32 Land and Sky 04:12
33 Again the Road 03:44
34 Grandpa Yohnson 02:23
35 Pa's Gone to Market 04:05
36 Skuffet ung herre med bil 03:04
37 Gå til onkel 03:25
38 Tømmerkoievise 02:16
39 Oles vise 03:56
40 Så Spiller Vi Harmonica 01:44
41 Portrett i januar (Fru Evensen, fru Evensen) 03:21
42 Sank løv til et leie og kvist til et bål 03:04

Utgivelsesdata

Ukjent 528 988-2 (dob.alb, pl.1) CD 1995
Philips 528 987-2 CD 1995
Ukjent 528 989-2 (dob.alb, pl.2) CD 1995