Revisjonshistorikk

Gjør endringer

En sang om en sang / Byssan Lull 78-plate

Singel av Jens Gunderssen

Columbia GN859 Norway

Columbia GN859 Norway

Spor

1 En sang om en sang
2 Byssan Lull

Utgivelsesdata

Columbia GN859