Revisjonshistorikk

Gjør endringer

En historie (1997)

EP av Vanaheim

Innspilt 28. juli – 28. august 1997.

Innspilt 28. juli – 28. august 1997.

Spor

1 Elysium 01:10
2 Riket 04:17
3 Krig 07:18
4 Heimferd 00:48
5 Blodig krigsmark 06:18
6 Sorg 06:03
7 Fred 04:04