Revisjonshistorikk

Gjør endringer

En for alle (1995)

Album av Skruk

Spor

1 Jesus lever, graven brast 01:18
2 Du som låg i natti seine 04:58
3 Se, vi går opp til Jerusalem 02:45
4 Påskemorgen slukker sorgen 05:38
5 Jesus Kristus er vår frelse 03:08
6 Guds kyrkja syng 03:16
7 Den stunda i Getsemane 04:22
8 Naglet til et kors på jorden 02:40
9 Solen På Himmelen Lukket Sitt Øye
10 Krist stod opp av døde 01:25
11 Såkorn som dør i jorden 02:14
12 Han er oppstanden 01:04
13 O hode, høyt forhånet 05:36
14 Deg være ære 02:40
15 Nedfoer til helvede ... 05:24

Medvirkende

Per Oddvar Hildre

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXCD 150 CD 1995