Revisjonshistorikk

Gjør endringer

En Annen Dans : norske artister tolker Ole Ivars (2004)

Album av Diverse artister
Utgitt august 2004

Hyllestplate til Ole Ivars. De fleste sangene til Ole Ivars er skrevet av William Kristoffersen.

Hyllestplate til Ole Ivars. De fleste sangene til Ole Ivars er skrevet av William Kristoffersen.

Spor

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 8249 CD 2004