Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Eloise / Southern Tale

Singel av Trond Granlund

Spor

1 Eloise
2 Southern Tale

Utgivelsesdata

CBS CBS 8813 Vinyl 1980