Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ei Vise Er Så Mangt (2017)

Album av Diverse artister

Promo-CD produsert i 100 eksemplarer i forbindelse med utstillingen 'Ei Vise Er Så Mangt'.

Promo-CD produsert i 100 eksemplarer i forbindelse med utstillingen 'Ei Vise Er Så Mangt'.

Spor

Utgivelsesdata

Rockheim Records RR003 PRO CD 2017